ചെറുപുള്ളിയുടുപ്പിട്ട cherupulliyuduppitta malayalam lyrics

  ഗാനം :ചെറുപുള്ളിയുടുപ്പിട്ട ചിത്രം : ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം : സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ ചെറുപുള്ളിയുടുപ്പിട്ട പൂമ്പാറ്റക്കുഞ്ഞേ  ആകാശം കയ്യെത്തും ദൂരത്തല്ലേ..  …

Read more

”
GO