ദേവാങ്കണങ്ങൾ devanganangal malayalam lyrics

  ഗാനം :ദേവാങ്കണങ്ങൾ ചിത്രം : ഞാൻ ഗന്ധർവ്വൻ  രചന :കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  ആ……………ആ………ആ……………ആ……………. ആ………………………ആ………………………………ആ……………… ദേവാങ്കണങ്ങൾ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞ …

Read more

”
GO