ഡിങ്കിരി പട്ടാളം dinkiri pattalam malayalam lyrics

  ഗാനം : ഡിങ്കിരി പട്ടാളം  ചിത്രം : പട്ടാളം  രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം :കല്യാണി നായർ,അലൻ ജോയ് മാത്യു ഡിങ്കിരി ഡിങ്കിരി ഡിങ്കിരി …

Read more

”
GO