കണ്ണുനീർ പുഴയുടെ kannuneer puzhayude malayalam lyrics

  ഗാനം : കണ്ണുനീർ പുഴയുടെ ചിത്രം : മീരയുടെ ദുഃഖവും മുത്തുവിന്റെ സ്വപ്നവും   രചന :വിനയൻ  ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര  ഓ……………………ഓ…………………………….. ഓ..ഓ…ഓ…………………. …

Read more

”
GO