കിലുകിൽ പമ്പരം kilukil pambaram malayalam lyrics

 ഗാനം : കിലുകിൽ പമ്പരം ചിത്രം : കിലുക്കം  രചന : ബിച്ചു തിരുമല  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ   കിലുകിൽ പമ്പരം..തിരിയും മാനസ്സം…. അറിയാ….തമ്പിളീ..മയങ്ങൂ …

Read more

”
GO