മീനവേനലിൽ meena venalil malayalam lyrics

  ഗാനം : മീനവേനലിൽ ചിത്രം : കിലുക്കം  രചന : ബിച്ചു തിരുമല  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ  ,കെ എസ് ചിത്ര  ഉന്തുന്തുന്തുന്തുന്തുന്തുന്ത്…. …

Read more

കിലുകിൽ പമ്പരം kilukil pambaram malayalam lyrics

 ഗാനം : കിലുകിൽ പമ്പരം ചിത്രം : കിലുക്കം  രചന : ബിച്ചു തിരുമല  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ   കിലുകിൽ പമ്പരം..തിരിയും മാനസ്സം…. അറിയാ….തമ്പിളീ..മയങ്ങൂ …

Read more

”
GO