കോമളവല്ലി komalavalli malayalam lyrics

  ഗാനം :കോമളവല്ലി ചിത്രം :ഇമ്മിണി നല്ലൊരാൾ  രചന: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : വിധു പ്രതാപ് ,ജ്യോത്സ്ന  കോമളവല്ലി നല്ല താമരയല്ലീ കട്ടുറുമ്പിനു കൂട്ടിരിക്കണ പെണ്ണാണു …

Read more

”
GO