മാരിവിൽ പൂങ്കുയിലേ maarivil poonkuyile malayalam lyrics

  ഗാനം :മാരിവിൽ പൂങ്കുയിലേ ചിത്രം : ഹിറ്റ്ലർ രചന :ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം : അരുന്ധതി  കുക്കൂ……..കുക്കൂ…… മാരിവിൽ പൂങ്കുയിലേ………..ഉം……….. മണിവാൽ പൂങ്കുയിലേ….ഉം……… മനം നൊന്തു …

Read more

”
GO