മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ maliniyude theerangal malayalam lyrics

  ഗാനം :മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ  ചിത്രം : ഗാന്ധർവ്വം രചന :കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,സുജാത മോഹൻ മാലിനിയുടെ തീരങ്ങൾ തഴുകി …

Read more

”
GO