മഴവില്ലിൻ mazhavillin malayalam lyrics

  ഗാനം :മഴവില്ലിൻ ചിത്രം : ഹലോ  രചന :വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ ആലാപനം : അഫ്സൽ,മഞ്ജരി,സംഗീത ശ്രീകാന്ത് പിയോ ഗായ് ഗുൻ ഗുന് രേ  പായല് ബാജേ …

Read more

”
GO