മിന്നി മിന്നി minni minni malayalam lyrics

  ഗാനം : മിന്നി മിന്നി ചിത്രം : ജൂൺ രചന : വിനായക് ശശികുമാർ ആലാപനം : അമൃത സുരേഷ് മിന്നി മിന്നി കണ്ണുചിമ്മി  നിന്നെ …

Read more

”
GO