മൊഴിയഴകും mozhiyazhakum malayalam lyrics

 ഗാനം :മൊഴിയഴകും ചിത്രം : കളിപ്പാട്ടം  രചന : കോന്നിയൂർ ഭാസ്  ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് , കെ എസ് ചിത്ര  മൊഴിയഴകും, മിഴിയഴകും …

Read more

”
GO