കാമിനി രൂപിണീ kaamini roopini malayalam lyrics

 ഗാനം :കാമിനി രൂപിണീ ചിത്രം : അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി രചന : മനു മഞ്ജിത്ത് ആലാപനം :കെ എസ് ഹരിശങ്കർ കാമിനീ രൂപിണീ കാമിനീ രൂപിണീ ശീലാവതി …

Read more

”
GO