പുഞ്ചിരി മൊട്ടിന് punchiri mottinu malayalam lyrics

  ഗാനം :പുഞ്ചിരി മൊട്ടിന് ചിത്രം : നക്ഷത്രക്കണ്ണുള്ള രാജകുമാരൻ അവനുണ്ടൊരു രാജകുമാരി  രചന : എസ രമേശൻ നായർ  ആലാപനം : സന്തോഷ് കേശവ്,പുഷ്പവതി,ലേഖ ആർ …

Read more

”
GO