നീയേ neeye malayalam lyrics

  ഗാനം : നീയേ ചിത്രം : അനുഗ്രഹീതൻ ആന്റണി രചന : മനു മഞ്ജിത്ത് ആലാപനം :ഹരിത ബാലകൃഷ്ണൻ,വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ നീയേ…മറയുകയാണോ ആരോടും…. പറയാതെ ഏതോ…മറവിലെ …

Read more

”
GO