നീയെൻ വെണ്ണിലാ neeyen vennilaa malayalam lyrics

 ഗാനം : നീയെൻ വെണ്ണിലാ ചിത്രം : കസിൻസ്  രചന : റഫീക്ക് അഹമ്മദ് ആലാപനം : ഹരിചരൻ, ചിന്മയി  ഹേ……………ആ………ഏ……….. നീയെൻ വെണ്ണിലാ കാതിൻ തേന്മഴ …

Read more

”
GO