നെഞ്ചില് കാളക്കൊളമ്പ് nenjilu kaalakkolambu malayalam lyrics

  ഗാനം :നെഞ്ചില് കാളക്കൊളമ്പ് ചിത്രം : ഒടിയൻ രചന : ലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാർ ആലാപനം : ശങ്കർ മഹാദേവൻ  നെഞ്ചില് കാളക്കൊളമ്പ് കണ്ണില് കാരിരുൾ മുള്ള് …

Read more

”
GO