കൊക്കിക്കുറുകിയും kokkikurukiyum malayalam lyrics

  ഗാനം : കൊക്കിക്കുറുകിയും ചിത്രം : ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ  കൊക്കിക്കുറുകിയും കുകുകുക്കു …

Read more

നിലാ പൈതലേ nila paithale malayalam lyrics

  ഗാനം : നിലാ പൈതലേ  ചിത്രം : ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  നിലാ …

Read more

”
GO