ഓമന മലരേ omana malare malayalam lyrics

  ഗാനം :ഓമന മലരേ ചിത്രം : കുഞ്ഞിക്കൂനൻ  രചന : യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : രാധിക തിലക്  ആ…………ആ……..ആ…………ആ……….. ആ………….ആ………ആ………..ആ  ആ…………ആ…………… ഓമന മലരേ …

Read more

”
GO