പകലിൻ വാതിൽ pakalin vaathil malayalam lyrics

  ഗാനം : പകലിൻ വാതിൽ ചിത്രം : പറവ രചന : വിനായക് ശശികുമാർ ആലാപനം: ശ്രീനാഥ് ഭാസി പകലിൻ വാതിൽ തുറന്നേ തഴുകും മണ്ണിൻ …

Read more

”
GO