പൂവല്ലിക്കാവിൽ poovallikkaavil malayalam lyrics

  ഗാനം : പൂവല്ലിക്കാവിൽ ചിത്രം : പുലിവാൽ കല്യാണം രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ഓ…ഓ…ഓ….ഓ..  ഓ………. പൂവല്ലിക്കാവിൽ പൂജാമല്ലിച്ചോട്ടിൽ …

Read more

”
GO