പ്രണയഗോപുര pranayagopura malayalam lyrics

  ഗാനം : പ്രണയഗോപുര ചിത്രം : അപരിചിതൻ  രചന :ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം :ശ്രീനിവാസ് , സുജാത മോഹൻ  പ്രണയഗോപുര വാതിലടഞ്ഞു ശിശിരചന്ദ്രിക മഞ്ഞിലലിഞ്ഞു പ്രണയഗോപുര …

Read more

”
GO