പുണ്യറാസാ punya raasa malayalam lyrics

 ഗാനം : പുണ്യറാസാ ചിത്രം : ലോനപ്പന്റെ മാമ്മോദീസ രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ ആലാപനം : വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ തന്നന്നാരേ താനനന്നാരേ തന്നന്നാരാരത്താരാരേ…. തന്നന്നാരേ …

Read more

”
GO