സ്നേഹസ്വരൂപനാം snehaswaroopanaam malayalam lyrics

  ഗാനം :സ്നേഹസ്വരൂപനാം ചിത്രം : പ്രിയം രചന : എസ് രമേശൻ നായർ   ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര  ഉ………………………. ഉ………………. സ്നേഹസ്വരൂപനാം നാഥാ…… നീയല്ലാതാരാ….ണാലംബം പാപങ്ങള്‍ …

Read more

”
GO