സൗഹൃദം souhridham malayalam lyrics

 ഗാനം : സൗഹൃദം  ചിത്രം : കാമുകി രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ ആലാപനം : മിഥുൻ ജയരാജ്, സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ ലക്ഷ്മിജയദേവി മമ പരിതാപമതു …

Read more

”
GO