ഒന്നു തൊട്ടേനേ onn thottene malayalam lyrics

  ഗാനം :ഒന്നു തൊട്ടേനേ ചിത്രം : ശ്രദ്ധ  രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,കെ എസ് ചിത്ര  ഒന്നു തൊട്ടേനേ…… …

Read more

ചോലമലങ്കാറ്റടിക്കണ് cholamalankaattadikkanu malayalam lyrics

  ഗാനം :ചോലമലങ്കാറ്റടിക്കണ് ചിത്രം : ശ്രദ്ധ  രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,സുജാത മോഹൻ,കോറസ്  ഏ……………………….ഏ……………………. ഏ……………………….ഏ……………………. ഏ……………………….ഏ……………………. ചോലമലങ്കാറ്റടിക്കണ് …

Read more

ആദ്യാനുരാഗം aadhyaanuraagam malayalam lyrics

  ഗാനം :ആദ്യാനുരാഗം ചിത്രം : ശ്രദ്ധ  രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ   ആദ്യാനുരാഗം മുരളികയൂതി  പാടിയലഞ്ഞൂ തേൻമുകിലായ്   കടമിഴിയാൽ …

Read more

മേഘരാഗത്തിൽ megharagathil malayalam lyrics

  ഗാനം :മേഘരാഗത്തിൽ ചിത്രം : ശ്രദ്ധ  രചന : ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം :സുനന്ദ  മേഘരാഗത്തിൽ ഹിമസൂര്യൻ ഒരു നേർത്ത കൈത്തിരിയായി സാന്ദ്രസന്ധ്യേ നിൻ ഇടനെഞ്ചിൽ …

Read more

”
GO