കൊഞ്ചടി കൊഞ്ച് konchadi konchu malayalam lyrics

  ഗാനം : കൊഞ്ചടി കൊഞ്ച്  ചിത്രം : സുന്ദരപുരുഷൻ  രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : സ്വർണ്ണലത കൊഞ്ചടി കൊഞ്ച് കുയിലേ  മണി കൊഞ്ചൽ പഞ്ചമങ്ങൾ  …

Read more

ഭൂചക്രവാളങ്ങളില്‍ bhoochakravaalangalil malayalam lyrics

  ഗാനം : ഭൂചക്രവാളങ്ങളില്‍ ചിത്രം : സുന്ദരപുരുഷൻ  രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് ഭൂചക്രവാളങ്ങളില്‍ ഭൂതപ്രപഞ്ചങ്ങളില്‍ മുഖരിതമായ് സ്വരതരമൊരു മന്ത്രം..  …

Read more

തങ്കമനസ്സിൻ പീലിക്കടവിലെ | thankamanassin peelikkadavile malayalam lyrics

  ഗാനം : തങ്കമനസ്സിൻ പീലിക്കടവിലെ ചിത്രം : സുന്ദരപുരുഷൻ  രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്,രാധികാ തിലക് തങ്കമനസ്സിൻ പീലിക്കടവിലെ താമരപ്പെൺപൂവേ …

Read more

തുറക്കാത്ത പൊന്‍വാതില്‍ thurakkaatha ponvaathil malayalam lyrics

  ഗാനം : തുറക്കാത്ത പൊന്‍വാതില്‍  ചിത്രം : സുന്ദരപുരുഷൻ  രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര തുറക്കാത്ത പൊന്‍വാതില്‍  തുറന്നു ഞാന്‍ …

Read more

”
GO