തട്ടണ മുട്ടണ thattana muttana malayalam lyrics

 ഗാനം :തട്ടണ മുട്ടണ ചിത്രം :ഇമ്മിണി നല്ലൊരാൾ  രചന: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആലാപനം : അഫ്സൽ  തട്ടണ മുട്ടണ തട്ടാനുണ്ടൊരു കുട്ടുമണി കുട്ടുമണി പൊട്ടു തൊടീച്ചു കിടത്തിയുറക്കണ …

Read more

”
GO