ഉണരൂ unaroo malayalam lyircs

 ഗാനം : ഉണരൂ ചിത്രം : ചന്ദാമാമ രചന : കൈതപ്രം ആലാപനം: കെ ജെ യേശുദാസ് ഉണരൂ…………………………. ഒരു കുമ്പിള്‍ പൊന്നും പൂവും കടം തരാനുണരൂ …

Read more

”
GO