ഉയിരേ uyire malayalam lyrics

 ഗാനം : ഉയിരേ  ചിത്രം : മിന്നൽ മുരളി രചന : മനു മഞ്ജിത്ത് ആലാപനം : നാരായണി ഗോപൻ,മിഥുൻ ജയരാജ് ഉയിരേ ഒരു ജന്മം നിന്നെ  …

Read more

”
GO