വാര്‍ത്തിങ്കളേ varthinkale malayalam lyrics

  ഗാനം :വാര്‍ത്തിങ്കളേ ചിത്രം : ഹിറ്റ്ലർ രചന :ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി  ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  വാര്‍ത്തിങ്കളേ……….. കാര്‍കൊണ്ടലില്‍…….. മാഞ്ഞുവോ…………. രാക്കോണിലെ…….. താരങ്ങളും……… തേങ്ങിയോ……. …

Read more

”
GO