വട്ടത്തില്‍ വെള്ളിത്തിങ്കള്‍ vattathil vellithinkal malayalam lyrics

  ഗാനം : വട്ടത്തില്‍ വെള്ളിത്തിങ്കള്‍ ചിത്രം : ഇഷ്ടം   രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : സുനിൽ സിത്താര വട്ടത്തില്‍ വെള്ളിത്തിങ്കള്‍ തിളതിളക്കം …

Read more

”
GO