മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി melle thanji konji malayalam lyrics

 ഗാനം :മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി ചിത്രം : സക്കറിയയുടെ ഗർഭിണികൾ   രചന :അനീഷ് അൻവർ ആലാപനം :കെ എസ് ചിത്ര ,ഷാൻ  മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി മെല്ലെ തഞ്ചികൊഞ്ചി മെല്ലെ …

Read more

ഓഹോ പെണ്ണെ oho penne malayalam lyrics

  ഗാനം : ഓഹോ പെണ്ണെ  ചിത്രം : സക്കറിയയുടെ ഗർഭിണികൾ   രചന :അനീഷ് അൻവർ ആലാപനം :ആലാപ് രാജു ,മണികണ്ഠൻ  ഓഹോ പെണ്ണെ, കൊഞ്ചികൊഞ്ചി മഴവിൽ …

Read more

”
GO