താമരയും സൂര്യനും thaamarayum sooryanum malayalam lyrics

 

ഗാനം :താമരയും സൂര്യനും

ചിത്രം : ചോക്ലേറ്റ്

രചന : വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ 

ആലാപനം :കെ ജെ യേശുദാസ് 

താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ

താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ

എരിയും ചെമ്മിഴിയിൽ നൊമ്പരമോ വിരഹമോ

വിരിയും കുഞ്ഞിതളിൽ പുഞ്ചിരിയോ കോപമോ

താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ……………….

ഓ…………………….

താഴ്‌വരയിൽ പുതുമഞ്ഞലിയേ.. 

ദൂരേ നിന്നവളെ കണ്ടുവോ കൊതിയോടേ 

താഴ്‌വരയിൽ പുതുമഞ്ഞലിയേ.. 

ദൂരേ നിന്നവളെ കണ്ടുവോ കൊതിയോടേ

പകയുടെ കണ്ണിലേ കനലൊളി മായുമോ

പുതിയൊരു തേൻ കണം നിവേദ്യമായ്‌ മാറുമോ

പകലുരുകിയ വേനലാകുമോ…..

താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ……………….

താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ

എരിയും ചെമ്മിഴിയിൽ നൊമ്പരമോ വിരഹമോ

വിരിയും കുഞ്ഞിതളിൽ പുഞ്ചിരിയോ കോപമോ

താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ……………

ഓ…………………..

അങ്ങകലേ മുകിലൊന്നണയേ…

പൂവേ നിൻ മുഖമോ വാടിയോ…അറിയാതേ 

അങ്ങകലേ മുകിലൊന്നണയേ………

പൂവേ നിൻ മുഖമോ വാടിയോ………. അറിയാതേ

പരിഭവ സന്ധ്യകൾ പലകുറി വന്നുവോ

ഇരുളല തന്നിലായ്‌ ഇളംമനം നൊന്തുവോ

പുതുപുലരിയെ നോക്കി നിന്നുവോ…

താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ…

താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ…

എരിയും ചെമ്മിഴിയിൽ നൊമ്പരമോ വിരഹമോ

വിരിയും കുഞ്ഞിതളിൽ പുഞ്ചിരിയോ കോപമോ

താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ…..

ഓ…………ഓ…………..ഓ…………….

Leave a Comment

”
GO