പൊന്നോലത്തുമ്പിൽ ponnolathumbil malayalam lyrics

 

ഗാനം :പൊന്നോലത്തുമ്പിൽ

ചിത്രം : മഴവില്ല്

രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി

ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് , കെ എസ് ചിത്ര 

പൊന്നോലത്തുമ്പിൽ പൂവാലിത്തുമ്പീ

ആട്‌ ആട്‌ നീയാടാട്

നക്ഷത്രപ്പൂവേ നവരാത്രിപ്പൂവേ

അഴകിൻ പൂഞ്ചോലാടാട്

നീയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നെൻ ജന്മം

വേനൽക്കനവായ് പൊയ്‌പോയേനേ

നീയില്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം പോലും

മിന്നൽക്കതിരുകളായ് പോയേനേ

പൊന്നോലത്തുമ്പിൽ പൂവാലിത്തുമ്പീ

ആട്‌ ആട്‌ നീയാടാട്

നക്ഷത്രപ്പൂവേ നവരാത്രിപ്പൂവേ

അഴകിൻ പൂഞ്ചോലാടാട്

അന്നൊരു നാളിൽ നിന്നനുരാഗം

പൂ പോലെ എന്നെ തഴുകി

ആ കുളിരിൽ ഞാൻ

ഒരു രാക്കിളിയായ്

അറിയാതെ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടൂ

മിഴികൾ പൂവനമായ്

അധരം തേൻ കണമായ്

ശലഭങ്ങളായ് നമ്മൾ പാടീ മന്മഥ ഗാനം

പൊന്നോലത്തുമ്പിൽ പൂവാലിത്തുമ്പീ

ആട്‌ ആട്‌ നീയാടാട്

ആട്‌ ആട്‌ നീയാടാട്

നിൻ പൂവിരലിൽ  പൊൻ മോതിരമായ്

മെയ്യോടു ചേർന്നു ഞാൻ നിന്നൂ

ഏതോ പുണ്യം മാംഗല്യവുമായ്

സ്വയം വരപ്പന്തലിൽ വന്നൂ

അസുലഭ രജനികളിൽ മധുവിധു രാവുകളിൽ

വസന്തമാം പൂംകൊമ്പിൽ നമ്മൾ തേന്മലരുകളായ്

പൊന്നോലത്തുമ്പിൽ പൂവാലിത്തുമ്പീ

ആട്‌ ആട്‌ നീയാടാട്

നക്ഷത്രപ്പൂവേ നവരാത്രിപ്പൂവേ

അഴകിൻ പൂഞ്ചോലാടാട്

നീയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നെൻ ജന്മം

വേനൽക്കനവായ് പൊയ്‌പോയേനേ

നീയില്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം പോലും

മിന്നൽക്കതിരുകളായ് പോയേനേ

പൊന്നോലത്തുമ്പിൽ പൂവാലിത്തുമ്പീ

ആട്‌ ആട്‌ നീയാടാട്

ഉം…..ഉം………….ഉം….ഉം ഉം ഉം 

Leave a Comment

”
GO