ഉയരും മഞ്ഞലയിൽ uyarum manjalayil malayalam lyrics

 


ഗാനം : ഉയരും മഞ്ഞലയിൽ

ചിത്രം : ജൂൺ

രചന : അനു എലിസബത്ത് ജോസ്

ആലാപനം : ഗൗരി ലക്ഷ്മി


ഉയരും മഞ്ഞലയിൽ

മറയും ഇന്നലെകൾ

ഒരു പൂക്കാലം പൊഴിയുമീ ഇലകൾ…

മനസ്സിലീ ഓർമ്മകൾ 

കുരുന്നുപൂക്കളായി വിടർന്നു നിന്നോ…

അടർന്നൊരീ മോഹവും 

കൊരുത്തു ചേർത്തുവോ നിറങ്ങളാലേ…

അറിയാതെ നെഞ്ചിന്റെ ഇഴകളിലാരോ 

നെയ്ത പ്രിയമോലും ആ മുഖമൊന്നു കാണാനായ്

വിരുന്നു വരാനായ്…

പിരിയാതെ പോയൊരാ വഴിത്താരിൽ            

നിറയേ പൊഴിഞ്ഞൊരോർമ പൊൻമാരി തന്നിൽ…

നനഞ്ഞു നീ……….   

തിരികേ മടങ്ങുന്നൊരലകളിലേ വെൺ 

മൺതരികൾ പോലെ ഓർമകളൂറി നിന്നില്ലേ…    

നിറഞ്ഞ നിലാവിൽ… 

പറയാതെ നിന്ന വാക്കിലെല്ലാമേ

അറിയാതെ പോയ തീരാമോഹങ്ങൾ നിന്നിൽ…

കവിതയായ്…

Leave a Comment

”
GO