Chandramatha malayalam lyrics


Movie: seetha kalyanm
Music : Sreenivas
Vocals :  KS Chithra
Lyrics : b r prasad
Year: 2009
Director: t k rajeev kumar
 

Malayalam Lyrics

ചന്ദ്രമദചന്ദനവും ആടി വരും ആതിരയില്‍

ആരോമൽ ബാലെ മാംഗല്യശീലേ

മാരമണനാടിയൊരു മാര കഥ പാടിടുക

രാജീവ ലോലേ ചാരേ…

നീലാഭ പോലുന്ന മാറില്‍ നീ

നീലാശുകം പോലെ നീ ചേർന്നതും

അധരമധു പകരുമൊരു സുകൃത സുഖവും (2)

ചന്ദ്രമദചന്ദനവും ആടി വരും ആതിരയില്‍

ആരോമൽ ബാലെ മാംഗല്യശീലേ

മാ രമണനാടിയൊരു മാര കഥ പാടിടുക

രാജീവ ലോലേ ചാരേ…

സ രി ഗ മ സ സ നി ഗ രി സ ഗരി

മാർമാല തൂവേർപ്പൊലൂർന്നതും

ഗോരോചനം പാടി മാഞ്ഞതും

ഹരി തുടരും അമൃത ഭര സുരത രസവും (2)

ചന്ദ്രമദചന്ദനവും ആടി വരും ആതിരയിൽ

ആരോമല്‍ ബാലെ മാംഗല്യശീലേ

മാ രമണനാടിയൊരു മാര കഥ പാടിടുക

രാജീവ ലോലേ ചാരേ…

Leave a Comment

”
GO