Imayil song lyrics


Movie: kidu 
Music : Tk vimal
Vocals :  Tk vimal
Lyrics : vinayak sasikumar
Year: 2018
Director: majeed abu
 


Malayalam Lyrics

ഋതുരാഗം വരുമോ
ഇതളിൽ ചുണ്ടിണയിൽ
മൃദുമൗനം വരുമോ
ഇണയാം പൊൻ ശലഭം

പ്രിയമേകും സുഖമോ
തനുവിൽ തേനോഴുകും
മധുരം നീ തരുമോ
ശരമെയ്യും ശരറാന്തൽ മിഴിയേ മിഴിയേ

നീയാരോ ആരോ ആരോ ആരാരോ
നീയാരോ ആരോ ആരോ ആരാരോ
നീയാരോ ആരോ ആരോ ആരാരോ

മിന്നിമിനുങ്ങിയ മേഘങ്ങൾ മണ്ണിലിറങ്ങുന്നു

വിൺമഴനൂലുകളാരാരോ ദാവണി തുന്നുന്നു
ആതിരചൂടിയ വാനോരം ആവണിയാകുന്നു
പല നല്ല മുഖങ്ങളുമൊന്നാകെ ഓണമൊരുക്കുന്നു
ചന്തമെഴുന്നൊരു രാവായ് നീ അഞ്ജനമെഴുതുന്നു

ഒരു ചിങ്ങനിലാവൊളി പോലേ നിൻ മാൻമിഴിതെളിയുന്നു
നീയാരോ ആരോ ആരോ ആരാരോ
നീയാരോ ആരോ ആരോ ആരാരോ

ഇന്നലെയേകിയതെല്ലാമേ ഇന്നുമറക്കുന്നു
എന്റെ കിനാക്കളിലാവോളം പുഞ്ചിരിവിരിയുന്നു
മെല്ലെ മനസ്സിലെയൂഞ്ഞാലിൽ പൂങ്കിയിലാടുന്നു
അവളിന്നുമൊഴിഞ്ഞൊരു ശ്രീരാഗം കാതിലുലാവുന്

നു
മോഹമലർക്കിളിയാലോലം പീലിവിടർത്തുന്നു
സുഖമാർന്നൊരു നോവലയായ് നീയെന്നുള്ളിലൊളിക്കുന്നു
നീയാരോ ആരോ ആരോ ആരാരോ

നീയാരോ ആരോ ആരോ ആരാരോ

Leave a Comment

”
GO