Puzhayarikathu dum lyrics


Movie: jo and jo 
Music : puzhayarikathu dum
Vocals : Govind vasantha
Lyrics : suhail koya
Year: 2022
Director:  Arun D jose
 


Malayalam Lyrics

പൊഴായികത്തു ദുമ്മു പോകമനത്തിന്നു ഗമ്മു പോലരുംനേരത്തു കഥകണങ്ങുംബോ പകച്ചു നിക്കണ മമ്മു പൊടിവലിചോന്നു തുമ്മു പിടിച്ച് കണ്ടും പടിക്കാമേലിരുന്ന്റവും നീ പബ്ഗ് കളിച്ചു കമ്മു

പരുവം തെറ്റാന കൂട്ടാനെ പന്നി മലത്താന ചീട്ടാനെ കൊച്ചു വിളിക്കുംബോ സ്കൂട്ടേ കൂസത്തോന്നാട് അടയിരിക്കണ കട്ടാനെ അന്ത്യമയങ്ങുംബോ ചട്ടാനേ അച്ചനിരങ്ങുംബോ സ്കൂട്ടാതെ ഷഡപദ കുടഞ്ഞാദ്

ഉച്ചക്കു പച്ചിച്ചൊരു പിന്നിനി ഒറ്റക്കിരുന്നെടിബോരു കുത്തിക്കുറിച്ചു ഷാപിച്ചുനടക്കനു കൊട്ടത്തുണിയുണ്ട് മോരു

മുട്ടമടിച്ചു കേളച്ചുമരിക്കനു ഡാപ്പാമുഴക്കേ അരിച്ചുപ്പെരുക്കനു തുട്ടുകുടുക്കെന്നു നുള്ളിക്കെറുക്കിനീ പട്ടണപ്പൊലിങ്ങു കേറു പാലാറു പാലത്തു അതിലു ചിലതു പെടപെടക്കേണേടാ

തലവരയിതു തുണി തുന്നിക്കെട്ടി മൊഖം മരക്കെണ്ടാ പകലു പാലത്തു അതിലു ചിലതു പോകപറക്കണേട തലവരയിതു അരമിനുട്ടിലു കൈതുടക്കനേടാ

ഒന്നൊന്നേരിത്തുരുതുരെ കളിചെളിയിലരിക്കുതരേ കുന്നൊന്നേരി പടപടന്ന് പഴികൾപ്പാരായേനെ ഒന്നൊന്നേരിത്തുരുതുരെ ചെറു പൊഴികലകളളയെ നൊടിയിടയാടി പതാരാരുതടല പടല

അകമറന്നഴിഞ്ഞാടു ഞൊടിയിടയാടി പാതാരരുതലടല കാമനന്നഴിഞ്ഞാടു കുഴഞ്ഞഴിഞ്ഞാരു

Leave a Comment

”
GO