Kannmaniye Song Lyrics in Kannada and English
Movie:  Pailwaan
Music : Sanjith Hegde
Vocals :  V. Nagendra Prasad
Lyrics :   Arjun Janya
Year: 2019
Director: S Krishna
 

kannada lyrics

ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ

ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ

ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ

ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ

ಉಸಿರಾಡಲು ಜಾಗವೆ ಇಲ್ಲ

ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ದೇವರೆ ಬಲ್ಲ

ಎನಾದರೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿಲ್ಲ

ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ

ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ

ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ

ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ

ಕುಡಿನೋಟದ ಮಾಟದ ಚೋರಿ

ನನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗೇ ಜಾರಿ

ಶುರುವಾಯಿತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ

ಇದು ಸುಖವಾದಾ ದಾರಿಬಳೆ ಜುಮ್ಕಿಗೆ ಎಳೆ ಹುಡುಗನ ತಲೆ ಕೆಡುತ್ತೆ ಹೋ

ಉಸಿರಿಸಿರಿಗೆ ನರನರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಏರುತ್ತೆ ಹೋ

ಪತ್ರಾಂಗಿಯೆ ಚಿತ್ರಾಂಗಿಯೆ

ಕೊಡುವೆ ಹೂ ಮುಡಿಯೆ…

ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ

ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ

ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ

ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ

ಕಾವಿಡುತ್ತಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಕಾಲವೇ

ಮೈ ಸೋಕುತ ನೀ ಬಂದೆಯೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಮಿಂಚು ಬಂದ ಹಾಗೆ

ಧೂಳ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಪ್ರಾಯವೇ

ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಎದ್ದು ಬಂದ ಜಗಮೊಂಡ

ನಿನ್ನ ಟಚ್ಚಿನಿಂದ ಧೈರ್ಯಾನೇ ಕಳಕೊಂಡ

ಕಲ್ಯಾಣಿಯೆ ಕಸ್ತೂರಿಯೆ ಬಾರೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯೆ

ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ (ಕಣ್ಣ ಮಣಿಯೆ)

ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ (ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆಯೆ)

ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ (ಕೈಯ ಹಿಡಿಯೆ)

ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆ ( ಕನ್ಯಾ ಮಣಿಯೆLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *