അരികെയൊന്നു കണ്ടൊരു | Arikeyonnu kandoru Lyrics

MovieVellaripattanam
SongArikeyonnu Kandoru
MusicSachin Shankor Mannath
LyricsVinayak Sasikumar
SingerK.S. Harisankar, Nithya Mammen

അരികെയൊന്നു കണ്ടൊരു നേരം കനവിലാകെ മധു കണം
വരി തിരഞ്ഞു വഴികളിൽ അലയെ
കരളിലാകെ ഒരു സുഖം
പുതുമയായ് നിറയും പൂങ്കാറ്റിൻ പരിമളം എരിയുമെൻ ഹൃദയം മഞ്ഞാകും അനുഭവം
നേരം വന്നാൽ ആരും വീഴും പ്രേമത്തീനാളം ആളും തോറും നമ്മെ മാറ്റും മോഹത്തീനാളം
നാളും രാവും കാതിൽ വീഴും ഏതോ സംഗീതം…
പാവം നെഞ്ചിൻ താളം പാടേ തെറ്റും സംഗീതം…

മധുര മന്ദഹാസമൊന്നെറിഞ്ഞു കണ്ണിമ തഴുകി
പതറി നിന്നൊരെന്നിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി
ഉമ്മകൾ വിതറി
കാണാതെ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളിൽ
നീയെന്റെ വർണ്ണങ്ങളായ്..
ഇന്നോളമില്ലാത്ത മോഹങ്ങളിൽ
നീയാദ്യ സങ്കല്പമായ്..
നാമറിയുമീ കഥ നേരായ്…
ആലോലം ചേലാടും പൂമുല്ലയായീടുമോ
തേനൂറും കാര്യങ്ങൾ കാതോരമോതീടുമോ…
പുതുമയായ് നിറയും പൂങ്കാറ്റിൻ പരിമളം എരിയുമെൻ ഹൃദയം മഞ്ഞാകും അനുഭവം

നേരം വന്നാൽ ആരും വീഴും പ്രേമത്തീനാളം ആളും തോറും നമ്മെ മാറ്റും മോഹത്തീനാളം..
നാളും രാവും കാതിൽ വീഴും ഏതോ സംഗീതം…
പാവം നെഞ്ചിൻ താളം പാടേ തെറ്റും സംഗീതം…..

Leave a Comment