സംക്രമം ഉദയസംക്രമം samkramam udhayasamkramam malayalam lyrics

  ഗാനം :സംക്രമം ഉദയസംക്രമം ചിത്രം : അദ്വൈതം  രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ  പാവമാം കൃഷ്ണമൃഗത്തിനെയെന്തിനാ….യ് കാട്ടാളനീതികൊണ്ടമ്പെയ്തൊടുക്കി …

Read more

അമ്പലപ്പുഴെ ambalappuzhe malayalam lyrics

  ഗാനം :അമ്പലപ്പുഴെ ചിത്രം : അദ്വൈതം  രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ , കെ എസ് ചിത്ര  …

Read more

”
GO