ഇരുള് നീളും irulu neelum malayalam lyrics

  ഗാനം : ഇരുള് നീളും ചിത്രം : എസ്ര രചന: വിനായക് ശശികുമാർ ആലാപനം: സച്ചിൻ ബാലു ഇരുള് നീളും രാവേ.. പുലരിയെന്തേ ദൂരേ… നിഴലുപോൽ …

Read more

തമ്പിരാൻ നോയമ്പ് thambiran noyambu malayalam lyrics

  ഗാനം :തമ്പിരാൻ നോയമ്പ് ചിത്രം :എസ്ര രചന : അൻവർ അലി ആലാപനം: വിപിൻ രവീന്ദ്രൻ തമ്പിരാൻ നോയമ്പ് തൊണയായിരിക്കണോ അലങ്കാരമങ്ങനെ ധരിച്ചു കാട്ടേണോ   അഴകുള്ള …

Read more

ലൈലാകമേ lailakame malayalam lyrics

  ഗാനം :ലൈലാകമേ ചിത്രം :എസ്ര രചന : ബി കെ ഹരിനാരായണൻ ആലാപനം: ഹരിചരൺ പാടുന്നു പ്രിയരാഗങ്ങൾ ചിരി മായാതെ നഗരം…. തേടുന്നു പുതുതീരങ്ങൾ കൊതിതീരാതെ …

Read more

”
GO