പുലരിക്കിണ്ണം pularikkinnam malayalam lyrics

  ഗാനം : പുലരിക്കിണ്ണം  ചിത്രം : ഫ്രണ്ട്സ്  രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,ടി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ താകിട …

Read more

കടൽ കാറ്റിൻ kadal kaattin malayalam lyrics

  ഗാനം : കടൽ കാറ്റിൻ ചിത്രം : ഫ്രണ്ട്സ്  രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  കടൽ കാറ്റിൻ …

Read more

”
GO