സഹ്യസാനു sahyasanu malayalam lyrics

  ഗാനം :സഹ്യസാനു ചിത്രം : കരുമാടിക്കുട്ടൻ  രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  സഹ്യസാനു ശ്രുതി ചേർത്തു വെച്ച മണിവീണയാണെന്റെ കേരളം …

Read more

യാഹി രാധേ yaahi raadhe malayalam lyrics

  ഗാനം :യാഹി രാധേ ചിത്രം : കരുമാടിക്കുട്ടൻ  രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര  തത്തോടക താം..താം താം താം തീം …

Read more

നെഞ്ചുടുക്കിന്റെ nenjudukkinte malayalam lyrics

  ഗാനം :നെഞ്ചുടുക്കിന്റെ ചിത്രം : കരുമാടിക്കുട്ടൻ  രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  ഓ…….ഓ…ഓ………………. ഓ……………………..ഓ……………. നെഞ്ചുടുക്കിന്റെ താളത്തുടിപ്പിൽ… നൊമ്പരങ്ങൾ പാടാം …

Read more

വാ വാ താമരപ്പെണ്ണേ vaa vaa thamarappenne

  ഗാനം :വാ വാ താമരപ്പെണ്ണേ ചിത്രം : കരുമാടിക്കുട്ടൻ  രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ  വാ വാ താമരപ്പെണ്ണേ….. നീയെൻ …

Read more

കൈ കൊട്ട് പെണ്ണേ kai kottu penne malayalam lyrics

 ഗാനം :കൈ കൊട്ട്  പെണ്ണേ ചിത്രം : കരുമാടിക്കുട്ടൻ  രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം :കലാഭവൻ മണി,പുഷ്പവതി കൈ കൊട്ട്  പെണ്ണേ കൈ കൊട്ടു പെണ്ണേ കൊഞ്ചും …

Read more

”
GO