നന്ദകിശോരാ nandhakisora malayalam lyrics

  ഗാനം : നന്ദ കിശോരാ ചിത്രം : മീരയുടെ ദുഃഖവും മുത്തുവിന്റെ സ്വപ്നവും   രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം :കെ എസ് ചിത്ര  നന്ദ കിശോരാ………………………ഓ……………… …

Read more

എന്നുള്ളിലേതോ ennulliletho malayalam lyrics

  ഗാനം : എന്നുള്ളിലേതോ ചിത്രം : മീരയുടെ ദുഃഖവും മുത്തുവിന്റെ സ്വപ്നവും   രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ,സുജാത മോഹൻ  എന്നുള്ളിലേതോ …

Read more

കുയിലേ നിൻ kuyile nin malayalam lyrics

  ഗാനം : കുയിലേ നിൻ ചിത്രം : മീരയുടെ ദുഃഖവും മുത്തുവിന്റെ സ്വപ്നവും   രചന :യൂസഫലി കേച്ചേരി ആലാപനം : സുജാത മോഹൻ ,കെ ജെ …

Read more

കണ്ണുനീർ പുഴയുടെ kannuneer puzhayude malayalam lyrics

  ഗാനം : കണ്ണുനീർ പുഴയുടെ ചിത്രം : മീരയുടെ ദുഃഖവും മുത്തുവിന്റെ സ്വപ്നവും   രചന :വിനയൻ  ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര  ഓ……………………ഓ…………………………….. ഓ..ഓ…ഓ…………………. …

Read more

”
GO