വാളെടുക്കണം vaaledukkanam malayalam lyrics

 ഗാനം : വാളെടുക്കണം ചിത്രം : ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ രചന : റഫീക്ക് അഹമ്മദ് ആലാപനം : ജി ശ്രീറാം വാളെടുക്കണം വലവിരിക്കണം വേണ്ടിടത്ത് വേണ്ടപോലെ  …

Read more

ശ്യാമമേഘമേ syamameghame malayalam lyrics

  ഗാനം : ശ്യാമമേഘമേ ചിത്രം : ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ രചന : റഫീക്ക് അഹമ്മദ് ആലാപനം : കെ എസ് ചിത്ര ശ്യാമമേഘമേ… ശ്യാമമേഘമേ… …

Read more

ഓമന കോമള omana komala malayalam lyrics

  ഗാനം : ഓമന കോമള ചിത്രം : ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രണയകഥ രചന : റഫീക്ക് അഹമ്മദ് ആലാപനം : നജിം അർഷാദ് ,അഭിരാമി അജയ് …

Read more

”
GO