തക്കുടുകുട്ടാ thakkudu kutta malayalam lyrics

  ഗാനം : തക്കുടുകുട്ടാ ചിത്രം : പട്ടണത്തിൽ സുന്ദരൻ  രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ആലാപനം : എം ജി ശ്രീകുമാർ  തക്കുടുകുട്ടാ ഓ …

Read more

”
GO