ഇന്ദുമതീ ഇതൾമിഴിയിൽ indhumathi ithalmizhiyil malayalam lyrics

  ഗാനം :ഇന്ദുമതീ ഇതൾമിഴിയിൽ ചിത്രം : രാക്ഷസരാജാവ്   രചന : വിനയൻ  ആലാപനം :കെ എൽ ശ്രീറാം ,സ്മിത  ഇന്ദുമതീ…..ഇതൾമിഴിയിൽ… എന്തീ മയിലാട്ടം സന്ധ്യതൊഴും.. ചൊടിയിണയിൽ.. …

Read more

പാലിനു മധുരം paalinu madhuram malayalam lyrics

  ഗാനം :പാലിനു മധുരം ചിത്രം : രാക്ഷസരാജാവ്   രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം :കെ ജെ യേശുദാസ്  ഓ………………………….  ഓ…………………………………..  പാലിനു മധുരം …

Read more

ശരത്കാല മുകിലേ sarathkaala mukile malayalam lyrics

  ഗാനം :ശരത്കാല മുകിലേ ചിത്രം : രാക്ഷസരാജാവ്   രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം :എം ജി ശ്രീകുമാർ  ശരത്കാല മുകിലേ മഴപ്പീലിക്കുളിരേ മനസ്സിന്റെ …

Read more

മാരിക്കാറ്റ് maarikkattu malayalam lyrics

  ഗാനം :മാരിക്കാറ്റ് ചിത്രം : രാക്ഷസരാജാവ്   രചന : എസ് രമേശൻ നായർ  ആലാപനം : അനീഷ  മാരിക്കാറ്റ് വീശ് വീശ്‌….മാരൻ പാട്ട് പാട് പാട്… …

Read more

”
GO