കവിതയെഴുതുന്നൂ kavithayezhuthunnu malayalam lyrics

  ഗാനം : കവിതയെഴുതുന്നൂ ചിത്രം :രാമൻറെ ഏദൻതോട്ടം രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം: സൂരജ് സന്തോഷ് കവിതയെഴുതുന്നൂ കനക മഷിയാലാരോ കരളിലുണരുന്നൂ പ്രിയതരമൊരു നവഗാനം …

Read more

മാവിലക്കുടിൽ maavilakkudil malayalam lyrics

  ഗാനം : മാവിലക്കുടിൽ ചിത്രം :രാമൻറെ ഏദൻതോട്ടം രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം: രാജലക്ഷ്മി ഉം ..ഉം ഉം ഉം  ലാലലല്ലാ ലാലലല്ലാ ലാലലല്ലാ …

Read more

അകലെയൊരു | akaleyoru malayalam lyrics

  ഗാനം : അകലെയൊരു  ചിത്രം :രാമൻറെ ഏദൻതോട്ടം രചന : സന്തോഷ് വർമ്മ ആലാപനം: ശ്രേയ ഘോഷൽ അകലെയൊരു കാടിന്റെ നടുവിലൊരു പൂവിൽ നുകരാതെ പോയ …

Read more

”
GO